-16%
3.038.400VNĐ 2.558.400VNĐ
-16%
3.198.400VNĐ 2.688.000VNĐ
-32%

Bắp Cải Phong Thủy

Bắp Cải Phong Thủy Tài Phúc

2.558.400VNĐ 1.758.400VNĐ
-25%

Bắp Cải Phong Thủy

Bắp Cải Tỳ Hưu Sinh Tài Như Ý

3.563.450VNĐ 2.688.000VNĐ
-22%
3.886.000VNĐ 3.038.400VNĐ
-24%
5.098.500VNĐ 3.886.000VNĐ
-27%
3.038.400VNĐ 2.238.400VNĐ
-27%
3.038.400VNĐ 2.238.400VNĐ
-27%
3.038.400VNĐ 2.238.400VNĐ
-16%
3.038.400VNĐ 2.558.400VNĐ
-38%
2.208.000VNĐ 1.376.000VNĐ
-26%

Bắp Cải Phong Thủy

Bắp Cải Hồ Lô Như Ý Sinh Tài

3.198.400VNĐ 2.398.400VNĐ
-24%

Bắp Cải Phong Thủy

Bắp Cải Phong Thủy Như Ý

3.873.450VNĐ 2.976.000VNĐ
-32%
2.208.000VNĐ 1.520.000VNĐ
-37%
2.176.000VNĐ 1.376.000VNĐ
-25%
2.976.000VNĐ 2.238.400VNĐ
-21%

Bắp Cải Phong Thủy

Bắp Cải Tỳ Hưu Chiêu Tài

3.198.400VNĐ 2.558.400VNĐ
-23%

Bắp Cải Phong Thủy

Bắp Cải Túi Tiền Tài Lộc

2.688.000VNĐ 2.078.400VNĐ
-19%

Bắp Cải Phong Thủy

Bắp Cải Phong Thủy Sinh Tài

3.315.450VNĐ 2.718.400VNĐ
-22%
3.038.400VNĐ 2.398.400VNĐ
-16%

Bắp Cải Phong Thủy

Bắp Cải Phong Thủy Đại

3.886.000VNĐ 3.298.500VNĐ
-27%

Bắp Cải Phong Thủy

Bắp Cải Phong Thủy Tụ Bảo

2.398.400VNĐ 1.758.400VNĐ
-29%

Bắp Cải Phong Thủy

Bắp Cải Thiềm Thừ Nạp Tài

3.563.450VNĐ 2.558.400VNĐ
-33%
2.238.400VNĐ 1.520.000VNĐ
-37%

Bắp Cải Phong Thủy

Bắp Cải Phong Thủy Tài Phú

2.160.000VNĐ 1.376.000VNĐ
-23%
2.688.000VNĐ 2.078.400VNĐ
-25%

Bắp Cải Phong Thủy

Bắp Cải Thiềm Thừ Phát Tài

2.878.400VNĐ 2.160.000VNĐ
-37%
2.238.400VNĐ 1.424.000VNĐ
-37%

Bắp Cải Phong Thủy

Bắp Cải Tỳ Hưu Hưng Vượng

2.238.400VNĐ 1.424.000VNĐ
-20%

Bắp Cải Phong Thủy

Bắp Cải Túi Tiền Vượng Tài

2.688.000VNĐ 2.160.000VNĐ
-18%
3.470.450VNĐ 2.878.400VNĐ
-14%
3.315.450VNĐ 2.878.400VNĐ
-20%

Bắp Cải Phong Thủy

Bắp Cải Phong Thủy Phát Tài

2.976.000VNĐ 2.398.400VNĐ
-20%

Bắp Cải Phong Thủy

Bắp Cải Túi Tiền Phát Tài

2.976.000VNĐ 2.398.400VNĐ
-20%

Bắp Cải Phong Thủy

Long Quy Bắp Cải Vàng Topaz

2.976.000VNĐ 2.398.400VNĐ
-20%

Bắp Cải Phong Thủy

Long Quy Bắp Cải Bách Tài

2.976.000VNĐ 2.398.400VNĐ
-20%

Bắp Cải Phong Thủy

Bắp Cải Tỳ Hưu Vượng Tài

2.976.000VNĐ 2.398.400VNĐ
-14%
3.315.450VNĐ 2.878.400VNĐ
-16%
3.198.400VNĐ 2.718.400VNĐ
-17%
2.688.000VNĐ 2.238.400VNĐ
-15%
2.976.000VNĐ 2.558.400VNĐ
-17%
2.688.000VNĐ 2.238.400VNĐ
-21%

Bắp Cải Phong Thủy

Bắp Cải Túi Tiền Chiêu Tài

3.198.400VNĐ 2.558.400VNĐ
-15%

Bắp Cải Phong Thủy

Bắp Cải Thiềm Thừ Chiêu Tài

2.976.000VNĐ 2.558.400VNĐ
-17%

Bắp Cải Phong Thủy

Bắp Cải Thiềm Thừ Khai Vận

2.688.000VNĐ 2.238.400VNĐ
-23%

Bắp Cải Phong Thủy

Gậy Như Ý Cõng Bắp Cải

2.688.000VNĐ 2.078.400VNĐ
-22%

Bắp Cải Phong Thủy

Bắp Cải Gậy Như Ý Phát Tài

3.038.400VNĐ 2.398.400VNĐ
-41%

Bắp Cải Phong Thủy

Bắp Cải Phong Thủy Hợp Tài

2.398.400VNĐ 1.438.400VNĐ
-32%

Bắp Cải Phong Thủy

Bắp Cải Bách Tài Phong Thủy

2.558.400VNĐ 1.758.400VNĐ
-29%
3.038.400VNĐ 2.160.000VNĐ
-25%
2.976.000VNĐ 2.238.400VNĐ
-22%

Bắp Cải Phong Thủy

Bắp Cải Túi Tiền Tài Phúc

2.558.400VNĐ 2.000.000VNĐ
-22%

Bắp Cải Phong Thủy

Bắp Cải Phong Thủy Nạp Tài

3.038.400VNĐ 2.398.400VNĐ
-26%
2.558.400VNĐ 1.918.400VNĐ
-37%
2.398.400VNĐ 1.520.000VNĐ
-16%
3.038.400VNĐ 2.558.400VNĐ
-12%

Bắp Cải Phong Thủy

Bắp Cải Thiềm Thừ Vàng

2.718.400VNĐ 2.398.400VNĐ
-12%

Bắp Cải Phong Thủy

Bắp Cải Thiềm Thừ Đỏ

2.718.400VNĐ 2.398.400VNĐ
-27%

Bắp Cải Phong Thủy

Bắp Cải Chiêu Tài

2.398.400VNĐ 1.758.400VNĐ
-17%

Bắp Cải Phong Thủy

Bắp Cải Phong Thủy Vàng

2.688.000VNĐ 2.238.400VNĐ
-17%

Bắp Cải Phong Thủy

Bắp Cải Phong Thủy Tụ Tài

2.688.000VNĐ 2.238.400VNĐ
-18%

Bắp Cải Phong Thủy

Bắp Cải Phong Thủy Tài Lộc

2.700.800VNĐ 2.238.400VNĐ
-22%
2.238.400VNĐ 1.758.400VNĐ
-22%

Bắp Cải Phong Thủy

Long Quy Bắp Cải Ngọc Lục Bảo

2.238.400VNĐ 1.758.400VNĐ
-38%
2.558.400VNĐ 1.598.400VNĐ
-22%

Bắp Cải Phong Thủy

Bắp Cải Phong Thủy Bách Tài

3.038.400VNĐ 2.398.400VNĐ
-37%

Bắp Cải Phong Thủy

Bắp Cải Phong Thủy Chiêu Tài

2.160.000VNĐ 1.376.000VNĐ
-29%

Bắp Cải Phong Thủy

Long Quy Bắp Cải Topaz

2.238.400VNĐ 1.598.400VNĐ
-47%
750.000VNĐ 399.000VNĐ
-19%
1.700.000VNĐ 1.380.000VNĐ
-44%
-27%

Bắp Cải Phong Thủy là vật phẩm phong thủy được nhiều người sử dụng để chiêu tài khai vận, Trong phong thủy bắp cải tượng trưng và được ví như 1 chiếc túi càng khôn dùng để chứa tài lộc, của cải, và khi tiền tài đã vào chiếc túi này rồi thì sẽ sinh sôi nãy nở không ngừng. Phong Thủy Phát Lộc là nơi chuyên bán sản phẩm Bắp Cải Phong Thủy chất lương và giá thành rẻ nhất thị trường.